Når man driver med kjerneboring er det viktig å ha både riktig utstyr og riktig kompetanse, og dessuten en god forståelse av det stedet man skal bore. Kjerneboring er kort fortalt en form for boring der man bruker et bor som er formet som et rør. Inne i dette røret får man noe som kalles en kjerneprøve, som er av identisk materiale som det man borer i. Dette er en type boring som gjerne kommer til nytte når man skal foreta geologiske undersøkelser. Den kan i enkelte tilfeller også brukes til oljeboring, selv om kjerneboring i en slik skala er både vanskelig, tidkrevende og dyrt.

Det kjerneboring dreier seg om er altså å bore inn i bakken eller havbunnen og få ut en stor sylinder av materiale som sier noe om bakken eller havbunnens beskaffenhet, og særlig om det finnes verdifulle metaller eller petroleum der. I noen tilfeller kan denne kjernen eller sylinderen ende opp med å være flere hundre meter lang. Et alternativ til kjerneboring kan være turbinboring der man bruker kraft til å knuse den bergarten eller materialet man støter borti.

Kraftøsninger for kjerneboring

Flere forskjellige typer løsninger kan benyttes for å fremskaffe den energien som er nødvendig for denne typen boring. Det finnes både elektriske, hydrauliske og pneumatiske løsninger, som alle er avhengige av en kraftkilde, som regel i form av en generator. Hkjerneboringydraulikk eller pneumatikk betyr at man bruker vann eller lufttrykk for å drive boringen.

Man bruker gjerne også slam til boringen. En borevæske blir brukt til å utøve hydrostatisk press og holde selve boret kaldt og rent under boring. Det er viktig at en bruker en type væske som gjør at man ikke skader eventuelle mineralforekomster eller forårsaker at selve boret ruster. Dette er svært kostbart maskineri som følgelig må tas godt vare på.