Fjellsplitting og hydraulisk sprengning

Dersom det ligger fjell nært inntil huset eller garasjen din, ønsker du kanskje å få fjellsplitting. Den mest kjente måten å fjerne fjell på er selvfølgelig sprengning, men dette er ikke nødvendigvis å anbefale like ved egen bolig. Det er risikabelt og kan forårsake rystelser av huset, skader på grunnmuren, og en rekke andre former for skade og ødeleggelse. Ved feil kan det også oppstå personskader. På grunn av alt dette kreves det også dyre forsikringer for å kunne sprenge.

Alternativet til sprengning av fjell kalles fjellsplitting. Ved fjellsplitting kiles fjellet bort med hydrauliske kiler. De presser fjellet ut i stedet for å sprenge. Dette kan være et særlig afjellsplittingttraktivt alternativ dersom huset er bygd på fjell slik at for eksempel berget tar opp plass i kjelleren. Da ønsker du selvfølgelig ikke å sprenge inne i ditt eget hus, og bør velge splitting i stedet.

Det eneste som er litt problematisk med fjellsplitting, også kalt hydraulisk sprengning eller hydraulisk bergsprekking, er at det er ganske dyrt. For å være ærlig så vil det gjerne koste det dobbelte av kostnaden ved å sprenge, men det er som nevnt mye mer presist og mindre farlig. Derfor er det mange situasjoner der fjellsplitting likevel er det eneste aktuelle alternativet.

Fjellsplitting og forsikring

En av årsakene til at fjellsplitting i mange tilfeller er ditt eneste valg, er at det ikke finnes ett eneste forsikringsselskap som vil gi deg en polise som dekker sprenging inne i for eksempel en kjeller. For å si det sånn: forsikringsselskapene regner nøye på alt de gjør, og det er en grunn til at de ikke vil ta denne risikoen uansett pris. De vet at sprenging i grunnfjellet et hus sitter på kan få helt katastrofale konsekvenser, og at sjanser for at det skal skje er alt for høy til at det lønner seg for dem å utstede slike poliser.